fin-tim

 

O nama

 

FIN TIM plus  je sastavljen od ljudi sa višegodišnjim iskustvom u finansijama, računovodstvu i pravu. Ističemo se znanjem i kreativnošću što nam omogućuje da klijentima ponudimo zaista profesionalnu uslugu i kvalitetna poslovna rešenja. Na taj način stvaramo stabilan i dugotrajan poslovni odnos zasnovan na uzajamnom poverenju.


Jovan Krstić


Diplomirani ekonomista sa 8 godina relevantnog iskustva u finansijama u domaćim i multinacionalnim kompanijama. Više desetina obuka i zemlji i inostranstvu, iz oblasti finansijske analize, kontrolinga i reportinga. Sfera ekspetize: finansijski konsalting, merenje i unapredjenje performanisi kompanija, izveštavanje i praćenje biznisa. Član medjunarodnog udruženja kontrolera (ICV) i nadzornog odbora predstavništva jedne multinacionalne kompanije.

jovan.krstic@fintim.com

 

 


Jelena Krstić


Diplomirani ekonomista, Godine 2007. završava obuku za računovodstvene poslove nakon čega počinje da radi kao asistent-predavač na računovodstvenim kursevima u Centru za računovodstvene usluge i obrazovanje Tekoms d.o.o. Na ovim poslovima, kao i u knjigovodstvu, radi sve do otvaranja sopstvene knjigovodstvene agencije u septembru 2012. godine. U cilju daljeg stručnog usavršavanja i napredovanja završila je kurs „Osnovi finansijske analize u Excel-u“ na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, kao i „Transferne cene sa primerom studije o transfernim cenama“ u MNG Centru.

jelena.krstic@fintim.com


Lazar Krstić


Diplomirani pravnik sa završenim pravosudnim ispitom. Poseduje višegodišnje radno iskustvo u Sudu i advokatskoj kancelariji. Radi u sopsvenoj advokatskoj kancelariji. Sfera ekspertize Krivično, gradjansko i trgovinsko pravo.

lazar.krstic@fintim.com