fin-tim

 

PRAVNE I PORESKE USLUGE

 

Naša firma u svom timu ima advokata. Odgovarajući paket usluga obuhvata uslugu profesionalnog zastupanja od strane advokata, čijim angažovanjem  pored stručnosti, vaša kompanija dobija na ugledu, kada se ispred nje, u postupku pregovaranja, pismenog obraćanja i tome slično,  pojavi advokat.

To ne samo da odaje utisak ozbiljnosti i organizovanosti vaše firme, već donosi i na sigurnosti, koju vaši partneri osećaju, kada ulaze u poslovne odnose sa vama, takođe time dobijate uređeni sistem radnopravnih, poreskopravnih i ugovornih odnosa.

Zastupajući  interese svojih poslodavaca nudimo usluge:


 

Studija transfernih cena

 

• Izrada studije o transfernim cenama za preduzeća čiji su osnivači iz inostranstva

• Izrada studije o transfernim cenama za ostala preduzeća koja su u obavezi da je imaju (po pravilniku o transfernih cena Službeni glasnik RS br. 61/2013)


 

Izrada poreskog bilansa

 

• Izrada poreskih bilansa za mala i srednja preduzeća


 

Naplata potraživanja

 

• Brza naplata potraživanja u vansudskom, izvršnom i sudskom postuku

Vaši dužnici će (preko 70% slučajeva) pre platiti dug po opomeni pred utuženje ukoliko je istu potpisao advokat, nego ukoliko ste istu potpisali vi ili vama podređeni zaposleni

 


 

Radno pravo

 

• Izrada svih vrsta radnopravnih ugovora

• Savetovanja iz oblasti radnog prava

• Zaštita interesa poslodavca


 

Izrada svih vrsta ugovora

 

• Izrada ugovora sa kupcima

• Izrada ugovora sa dobavljačima

• Izrada osnivačkog akta za preduzeća

• Provera svih vrsta ugovora


 

Poresko pravo

 

• Zastupanje u postupku podnošenja poreske prijave i poreske kancelarijske kontrole

• Poresko savetovanje u cilju postizanja poreskog oslobođenja i umanjenja poreske obaveze

• Zastupanje u postupku ostvarivanja prava na povraćaj i refakciju poreza i povraćaj sporednih poreskih davanja

• zastupanje i odbrana u prekršajnom postupku za poreske prekršaje


 

Sudski postupak

 

• Sve vrste tužbi


 

Naknade štete

 

• Zastupanje u vansudskom postupku pred osiguravajućim društvima

• Zastupanje u sudskom postupku naknade štete