fin-tim

 

VESTI

 

2015-08-22

Specijalizovane knjigovodstvene usluge

Fin Tim plus takodje nudi specijalizovane knjigovodstvene usluge:

- Obračun zarada

- Prijavu i odjavu radnika

- Obračun putnih naloga, dnevnica i službenih putovanja

FIN TIM plus d.o.o.


 

2015-08-13

Izmene i dopune zakona o PDV-u

       Na sednici Vlade održanoj u subotu 19. septembra 2015. godine usvojen je predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost (u daljem tekstu: Zakon o izmenama PDV), koji je prosleđen Narodnoj skupštini Republike Srbije na usvajanje.

• Najznačajnije predložene izmene su:

• Prenos dela ili celokupne imovine

• Registracija stranih lica za PDV

• Proširenje posebne šeme za građevinarstvo

• Usluge pružene elektronskim putem od strane stranih lica

• Nova pravila za promet električne energije, prirodnog gasa, energije za grejanje, odnosno hlađenje

• Obaveza obračuna PDV kod određenih usluga

• Subvencije koje ne ulaze u osnovicu

• Primena posebne stope od 10%

• Nepostojanje prava na odbitak ulaznog PDV (ishrana i prevoz zaposlenih, definicija reprezentacije)

• Oporezivanje razlike – PDV ili porez na prenos apsolutnih prava

• Kvartalne PDV prijave – rok skraćen na 15 dana

• Pregled obračuna PDV

Primena

Predviđa se da Zakon o izmenama PDV počne da se primenjuje od 15. oktobra 2015. godine, osim sledećih odredbi:

Odredbe koja definiše rok za podnošenje poreske prijave od 15 dana nezavisno od toga da li se radi o mesečnoj ili kvartalnoj poreskoj prijavi – primena od 1. januara 2016. godine

Odredbe koje predviđaju da se uz poresku prijavu podnosi i pregled obračuna – primena od 1. januara 2017. godine.

Odredbe koje se odnose na podnošenje zahteva i izdavanje odobrenja za poresko punomoćstvo – primena od 1. oktobra 2015. godine.